Ώρα Πατρών

5Μαΐ

Το πρόγραμμα για την παιδεία.

Μάιος 05, 2019 Πρόγραμμα 0

Παιδεία – Εκπαίδευση – Μόρφωση

 • Η Παιδεία αποτελεί για εμάς θέμα άμεσης προτεραιότητας. Αγωνιζόμαστε μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα και όλο τον λαό της Πάτρας για αύξηση των δαπανών (κρατική χρηματοδότηση) για την Παιδεία. Δεσμευόμαστε για:

  • κατανομή των δαπανών στις σχολικές κοινότητες με αντικειμενικά κριτήρια (αριθμός μαθητών, μέγεθος και χωροταξική κατανομή σχολείων, παλαιότητα κτιρίων και μηχανημάτων, εργαστηριακές υποδομές, βιβλιοθήκες)

  • προώθηση συνεργασίας σχολείων σε θέματα εξοπλισμού και εργαστηριακών υποδομών

  • συνεργασία με την Περιφέρεια με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση προγραμμάτων

  • εξοικονόμηση πόρων από περιττές δαπάνες ή και άσκοπες σπατάλες και προώθησή τους στην κατεύθυνση της επιπλέον δημοτικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.

 • Θέλουμε τα σχολεία μας ανοιχτά στη νεολαία και στην τοπική κοινωνία. Να λειτουργούν ως κέντρα μόρφωσης, αθλητισμού και παραγωγής πολιτισμού, ως πυλώνες της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας. Παλεύουμε μαζί με τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για ένα σχολείο ευρύτερης Παιδείας και ολόπλευρης καλλιέργειας. Οργανώνουμε –  με την ενεργοποίηση των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων – ανοιχτές συνελεύσεις στα σχολεία όλων των γειτονιών του Δήμου, με στόχο τη συνεχή καταγραφή των προβλημάτων και τον  συνεχή επαναπροσδιορισμό της πολιτικής μας.

 • Δίνουμε άμεση προτεραιότητα στη σχολική ασφάλεια και υγιεινή, ενώ δεσμευόμαστε για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων και υποδομών. Επομένως:

  • Επιδιώκουμε την ασφαλή μετάβαση όλων των μαθητών στα σχολεία με διαβάσεις πεζών, σήματα οδικής κυκλοφορίας και σχολικούς τροχονόμους στους δρόμους γύρω από τα σχολεία.
  • Επειδή τα όρια εκπομπής των κεραιών κινητής τηλεφωνίας δεν καθορίζουν αποστάσεις περιμετρικά κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, παιδικών χαρών και χώρων άθλησης, θα ζητηθεί ο ορισμός από επιστημονική επιτροπή του Δήμου και της Περιφέρειας και η εφαρμογή της σχετικής απαίτησης κατά την αδειοδότηση.
  • Παρεμβαίνουμε και επανασχεδιάζουμε τον τρόπο μεταφοράς των μαθητών. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τη μεταφορά των μαθητών προς και από τα σχολεία, λόγω της απουσίας σχεδιασμού στον τομέα των μέσων μαζικής μεταφοράς της πόλης μας.
 • Στηρίζουμε την ενίσχυση και την ανάπτυξη του εθελοντικού κοινωνικού φροντιστηρίου για τα παιδιά των αδύναμων οικονομικά οικογενειών. Προωθούμε τη συνεργασία με φορείς, σωματεία, συλλόγους.

 • Φροντίζουμε για την επάρκεια καθαριστριών και σχολικών φυλάκων. Διεκδικούμε μόνιμο προσωπικό με συγκεκριμένα καθήκοντα και ωράριο.

 • Με την ένταξη του Δήμου μας στη δίχρονη προσχολική αγωγή προκύπτει το θέμα της στέγασης των νηπίων, καθώς αυτό θα επιφέρει μια αύξηση περίπου πεντακοσίων παιδιών στα νηπιαγωγεία. Η στέγαση στα ήδη υπάρχοντα κτίρια και τις αίθουσες καθίσταται προβληματική, οπότε για να λυθεί άμεσα το πρόβλημα θα πρέπει να προβεί ο Δήμος σε άμεσες ενέργειες. Τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι:

  • Η χρήση των υπαρχόντων ελεύθερων δημοτικών κτιρίων.
  • Το γεγονός ότι υπάρχει πιο ευέλικτη νομοθεσία για την ενοικίαση χώρων με σκοπό τη στέγαση των νηπίων.
  • Η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤ.ΥΠ. για 200 αίθουσες, οπότε μπορούμε να διεκδικήσουμε το πλήθος των αιθουσών που μας αναλογεί και αυτές να τοποθετηθούν είτε σε υπάρχοντα σχολεία είτε σε ενταγμένα οικόπεδα.
 • Ενισχύουμε τον θεσμό της μαθητείας, με περισσότερες θέσεις εργασίας στις δημοτικές επιχειρήσεις, γεγονός που αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου και δίνει ανάσα στη νέα γενιά.

 • Προχωρούμε στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ουσιαστική σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία. Επιδιώκουμε τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της πόλης μας προς την κατεύθυνση της διάχυσης έρευνας και καινοτομίας, με στόχο να αξιοποιήσουμε τους νέους επιστήμονες, προωθώντας συνεργατικές και κοινωνικές μορφές επιχειρηματικότητας στο επίπεδο της πληροφορικής, της καινοτομίας, της ενεργειακής εξοικονόμησης. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τη σύνδεση μιας στρατηγικής για τη δημόσια εκπαίδευση με την πολιτική ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και της προώθησης της απασχόλησης.

 

Επιπλέον, προωθούμε:

 • Την αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών (αναξιοποίητα κτίρια του Δήμου).

 • Τη συνεργασία του Δήμου με φορείς (Υπουργεία, Περιφέρεια, 6η Υ.Π.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης), για την αναζήτηση και εξεύρεση λύσεων.

 • Τη δέσμευση οικοπέδων για σχολεία.

 • Την εκπόνηση μελετών σχετικά με τα υπάρχοντα οικόπεδα του δήμου και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους.

 • Τη λύση στο πρόβλημα της πυρασφάλειας που ταλανίζει τα σχολεία του δήμου μας.

 • Την ενίσχυση από τον Δήμο στο στήσιμο Δομών Υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων.

Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν σύγχρονα, φιλικά προς αυτά, ασφαλή, λειτουργικά, πλήρως εξοπλισμένα σχολεία και όχι παλιά και εγκαταλειμμένα. Σχολεία που θα λειτουργούν ως πυρήνες δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, σε κάθε γειτονιά.

Μοιραστείτε το άρθρο!