Ώρα Πατρών

14Ιούλ

Προσλήψεις, προκηρύξεις ή κληρώσεις στο Δήμο Πατρέων;

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η υπ’ αρίθμ. ΑΔΑ: ΩΧ0ΧΩΞΙ-7Ξ9 στην οποία προκηρύσσονται οι 9 θέσεις προσωπικού με σύμβαση παροχής έργου σχετικά με το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, το επονομαζόμενο SPARC που αφορά την ανάπλαση των Παλαιών Σφαγείων για τη δημιουργία Καρναβαλικού Πολυχώρου. Η παράταξή μας είχε υπερψηφίσει τις εν λόγω προκηρυσσόμενες θέσεις χωρίς να είχε δοθεί το προσοντολόγιο στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/06/2020. Πραγματικά εκπλαγήκαμε με τον τρόπο που ιεραρχείται η βαθμολόγηση σε όλα αντικείμενα πρόσληψης.

Οι θέσεις που περιγράφονται στην προκήρυξη μόνο «φωτογραφικές» θα χαρακτηρίζονταν για τους εξής λόγους:

1) Ως ελάχιστος χρόνος προϋπηρεσίας ορίζονται οι 36 μήνες σε σχεδόν όλες τις θέσεις

2) Σε όλους τους κωδικούς θέσεων υπάρχουν ηλικιακά όρια από 20 έως 50 και από 20-60 ετών αντίστοιχα

3) Όταν σε όλες τις προσλήψεις του Δημοσίου η εργασιακή εμπειρία ανά μήνα βαθμολογείται με 7 μόρια, στην περίπτωση της προκήρυξης του Δήμου βαθμολογείται με 20 μόρια

4) Η δομημένη συνέντευξη βαθμολογείται με 1000 μόρια στην οποία η τριμελής επιτροπή μέσα σε μισή ώρα καλείται να αξιολογήσει το πολιτιστικό καλλιτεχνικό έργο το οποίο νοείται με δράσεις όπως: συγγραφή βιβλίων, ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, παραγωγή ταινιών θεατρικών παραστάσεων, κατασκευή μέρους ή συνόλου καρναβαλικών στοιχείων

5)Έχουμε επιφυλάξεις στο αν δύο από τα γνωστικά αντικείμενα έγκεινται στο προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ ή αποτελούν ιδιαιτέρως εξειδικευμένα αντικείμενα για τα οποία ο ΔΟΑΤΑΠ δεν έχει συσχετίσει με πτυχία εγχωρίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

6)Το αντικείμενο Διοίκησης Πολιτιστικών Οργανισμών ή και Ανάπτυξης Παραγωγής Πολιτιστικών Αγαθών καλείται να καλύψει ενδιαφερόμενος με προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Θεατρολογία για να δημιουργηθεί μουσειακός χώρος με αμοιβή το συνολικό ποσό των 19.800 ευρώ για 5 μήνες, δηλαδή μηνιαία αμοιβή 3.960 ευρώ. Ο προϋπολογισμός για τις 9 θέσεις είναι 91.500 ευρώ ενώ η μία θέση αγγίζει τις 20.000 ευρώ.

7) Σε άλλες θέσεις ζητούνται αποκλειστικά λειτουργικά εφαρμογών ακόμη και η πρότερη ενασχόληση με διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Η σύνταξη του παραδοτέου που απαιτείται εμπλέκει γνωστικά αντικείμενα όπως αυτό των Θεατρικών Σπουδών δίχως καμία σχέση με τη μουσειολογία και μουσειογραφία. Αυτό δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Είναι λυπηρό κ. Πελετίδη να προάγεται τον αθέμιτο ανταγωνισμό για να δοθούν οι εν λόγω θέσεις σε επιλεγμένους ανθρώπους. Μήπως πρόκειται για την «άτυπη» επιτροπή που καιρό τώρα εργάζεται στο αντικείμενο της προκήρυξης όπως επανειλημμένως έχει αναφέρει η πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Πατρινό Καρναβάλι σε συνεδριάσεις του ΔΣ και έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά; Δεν νοείται ο υπέρμαχος κατά της ανεργίας να προκαλεί συνθήκες εργασιακής ζούγκλας με προκηρύξεις του Δήμου που βασίζονται σε φωτογραφικές αναθέσεις ως βέλτιστη λύση και ευτυχώς όχι στη προσφιλή σας κλήρωση!

Η συγκεκριμένη προκήρυξη έχει ήδη αποσταλεί σε συνδικαλιστικούς φορείς πτυχιούχων της πολιτιστικής διαχείρισης για να αποφανθούν εάν οι θέσεις που προκηρύσσετε μπορούν να καλυφτούν με αυτό τον τρόπο.

Σας καλούμε να ανακαλέσετε την εν λόγω προκήρυξη διότι θα αποτελεί μνημειώδη αστοχία της δημοτικής αρχής σας.

Μοιραστείτε το άρθρο!