18Σεπ

Επιδοτούμενες επανασυνδέσεις ρεύματος σε δικαιούχος προγράμματος 

Σεπτέμβριος 18, 2020 Δελτία Τύπου 0
Την ακόλουθη ερώτηση υπέβαλε ο επικεφαλής της Ώρας Πατρών Γιώργος Ρώρος προς το Δήμαρχο Πατρέων:
«Από τις 30/07 έχει εκδοθεί σχετικό ΦΕΚ που προβλέπει επιδότηση για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος με επιδότηση από το υπουργείο με 4.000.000€.
Ήδη άλλοι δήμοι έχουν ανακοινώσει τη σχετική διαδικασία και καλούν τους πολίτες για αιτήσεις.

https://www.localit.gr/site/archives/207443

https://www.galatsi.gov.gr/epanasyndesi-parochis-ilektrikoy-reymatos/?fbclid=IwAR2YPoCO-
yc6YkaHQ8T_-y2DwdSFRssVx9sn3RcfNS9ypHuT_qM_p1tsRJo

Ο Δήμος Πατρέων έχει κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη σύσταση της προβλεπόμενης
επιτροπής;
Άρθρο 3 Σύσταση Επιτροπών – Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων Συστήνονται στους
δήμους όλης της χώρας επιτροπές αποτελούμενες από έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης
Δημοτικής Αρχής, έναν (1) εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να
εξετάζουν τις υποβληθείσες αιτήσεις, να αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή
κατάσταση των αιτούντων, να χορηγούν το ειδικό βοήθημα και να δίνουν άμεσα την εντολή για την
επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών. Με απόφαση του οικείου Δημάρχου συγκροτούνται οι
επιτροπές, και ορίζονται τα μέλη, καθώς και ο συντονιστής αυτών.
Έχει δημιουργήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να απευθυνθούν οι πολίτες που
πληρούν τα κριτήρια για την επανασύνδεση του ρεύματος;
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων;»

Μοιραστείτε το άρθρο!