Ώρα Πατρών

28Μαΐ

Πρόταση για τη δημοτική ιματιοθήκη

Το μέλος του συντονιστικού της Ώρας Πατρών Δημήτρης Παπαδόπουλος απέστειλε την ακόλουθη επιστολή (αριθ. πρωτ. 23266/ 2021) προς την Αντιδήμαρχο Υγείας και Πρόνοιας και τον Πρόεδρο του ΚΟΔΗΠ σχετικά με τη δημοτική ιματιοθήκη

«Η δημοτική μας ιματιοθήκη επί της οδού Σολωμού 82 αποτελεί σημείο αναφοράς για τους συμπολίτες μας, ένας χώρος κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης. Ενώ ο χώρος πρέπει να προϊδεάζει για το έργο που επιτελείται δυστυχώς, σε καθημερινή βάση είμαστε θεατές μιας κακής εικόνας, που αφορά την διαχείριση της προσφοράς ιματισμού από τους συμπολίτες μας και ειδικά την ημέρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορα στην περιοχή.

Τα ρούχα αφήνονται εκτός της δομής σε σακούλες, διαλέγονται από διερχόμενους και είτε παραμένουν σκόρπια στο πεζοδρόμιο είτε καταλήγουν στους απέναντι κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
Είναι λογικό η δομή να μην λειτουργεί καθόλη την διάρκεια της ημέρας, ωστόσο προτείνω μια ασφαλή επιλογή που έχει υιοθετεί από πολλούς Δήμους της χώρας. Να τοποθετηθεί δοχείο ανακύκλωσης ρούχων ώστε να διευκολύνουμε την συλλογή αλλά και να ενισχύσουμε την εθελοντική προσφορά.
Οι διαστάσεις τους είναι περίπου 1μ. επί 1μ. και περιμετρικά μπορεί να τοποθετηθεί πληροφοριακό υλικό. Το δοχείο ανακύκλωσης μπορεί να τοποθετηθεί μπροστά από την είσοδο της ιματιοθήκης ή παραπλεύρως μεταξύ της ιματιοθήκης και της μικρής πλατείας που υπάρχει. Συνεπώς ο προσφερόμενος ιματισμός θα συλλέγεται αποκλειστικά από δημοτικούς υπαλλήλους, και θα διατίθεται σύμφωνα με τις οδηγίες της δομής.
Είναι μια εικόνα, που αποτρέπει και αποθαρρύνει όσους την αντικρίζουν από την συνεισφορά και την αλληλεγγύη που έχουμε ανάγκη στις μέρες μας. Παρακαλώ να μελετήσετε την παραπάνω λύση που είναι καθόλα εφικτή.
Παραθέτω σχετικό φωτογραφικό υλικό και αναμένω για τις δικές σας ενέργειες».

Μοιραστείτε το άρθρο!