Κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων

Μια από τις σημαντικότερες ελλείψεις του Δήμου Πατρέων είναι η έλλειψη διαχείρισης και πολιτικής στην αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων. Βρισκόμαστε έπειτα από επτά χρόνια αυτής της δημοτικής αρχής στο σημείο να συζητάμε για δημοτικό κτηνιατρείο και δημοτικό καταφύγιο. Η έλλειψη αυτή είναι εντονότερη έπειτα και από το κλείσιμο της υποτυπώδους δομής … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.